ARTIKLAR OCH LÄNKAR 

"De artiklar jag skrivit under de senaste åren (2018 - 2022) har berört många områden.

Ett antal behandlar explicit aspekter av libertarianism (sektion 2), medan andra artiklar bara berörs av denna filosofi (alternativt ideologi) på så vis, att mitt perspektiv alltid konsekvent och radikalt är frihetligt.

Pga av mitt mål att kartlägga mekanismerna och de drivande krafterna bakom och i dagens version av socialism dvs den postmodernistiska kulturmarxismen (sektion 1), har jag skrivit ett åttiotal artiklar i det ämnet.

Beträffande andra väsentliga intresseområden kan Utrikespolitik (sektionerna 9-12), Svensk inrikespolitik (sektion 4) och Invandring (sektion 3) nämnas. Beträffande Klimat, Utvecklings-länder och U-hjälp samt Media (sekt. 5 - 7) har jag vardera skrivit ett litet antal artiklar.  

Skrivna artiklar organiseras under ett antal huvudrubriker. Utrikespolitiken har dock pga bredden uppdelats på fyra huvudrubriker (9-12). Där så är praktiskt har en ytterligare nedbrytning skett till delrubriker inom de olika ämnesområdena.
Artiklarna finns då under följande tolv huvudrubriker och ett varierande antal underrubriker
". 

                                                                                                                                                                                                                     Dan Ahlmark
                                                                                                                                                                                                                   


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. POSTMODERNISM (PM) / KULTURMARXISM (KM)

A. BAKGRUND OCH PRINCIPER
B1. SÄRSKILDA KOMPONENTER I PM/KM
B2. KRITISK RASTEORI
B3. MÄNNISKO- OCH SAMHÄLLSSYN
B4. KÖNSASPEKTER
C. TILLÄMPNINGAR PÅ ETT FLERTAL SAMHÄLLSOMRÅDEN
D. ANNAN INVERKAN PÅ MÄNNISKAN

2. ANDRA IDEOLOGIER

A1. LIBERTARIANISM, ALLMÄNT
A1.1 GRUNDLÄGGANDE TEORI
A2. TILLÄMPNINGAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT 
B. ANDRA IDEOLOGIER OCH SYNSÄTT
B1. NATIONALISM
B2. FASCISM
B3. TRADITIONELL MARXISM OCH SOCIALISM
B3.1 TEORI
B3.2 AKTÖRER

3. SVENSK INVANDRINGSPOLITIK

A. ORSAKER OCH KONSEKVENSER
B. DIVERSE PERSPEKTIV INKL DAGSPOLITISKA
C. KAN BESLUTSFATTARNA BESTRAFFAS ?

4. SVENSK INRIKES- OCH UTRIKESPOLITIK

A. NÅGRA UTVECKLINGSFAKTORER AV BETYDELSE
B. PROBLEM OCH HOT MOT VÅRT LAND
C. DEN ALLMÄNNA UTVECKLINGEN UNDER 10-TALET
D. HUR KOMMER FRAMTIDEN ATT UT TE SIG ?
E. UTRIKESPOLITIK

5. HYPOTESEN OM GLOBAL UPPVÄRMNING

6. UTVECKLINGSLÄNDER OCH U-HJÄLP

7. MEDIA

A. MAINSTREAM MEDIA (MSM)
B. SOCIALA MEDIA

8. UTBILDNING

9. GLOBALA OCH REGIONALA ORGANISATIONER; GLOBALISM

A. EU
B. FN
C. DET INTERNATIONELLA ETABLISSEMANGET OCH GLOBALISMEN
D. DEN NYA VÄRLDSORDNINGEN (2021-)

10. ALLMÄN UTRIKESPOLITIK

A. KINA
B. ANDRA LÄNDER

11. AMERIKANSK UTRIKES - OCH HANDELSPOLITIK

A. ALLMÄN UTRIKES- OCH HANDELSPOLITIK
B. RELATIONEN TILL RYSSLAND
C. RELATIONEN TILL KINA
D. RELATIONEN TILL EUROPA

12. AMERIKANSK INRIKESPOLITIK

A. KUPPEN MOT TRUMP
B. OLIKA VÄLJARGRUPPER OCH ORGANISATIONER
C. VALKAMPANJER OCH VALRESULTAT
D. ÖVRIGT


PUBLICERINGAR OCH LÄNKAR

1. POSTMODERNISM (PM) / KULTURMARXISM (KM)
A.BAKGRUND OCH PRINCIPER
Läs här:
KAMPEN OM DET KULTURELLA HERRAVÄLDET, Publicerad 20.01.18
POSTMODERNISM, Publicerad 18.08.31

VARFÖR POSTMODERNISMEN HAR FEL I DET MESTA - DEL 1, Publicerad 21.07.26 
VARFÖR HAR POSTMODERNISMEN HAR FEL I DET MESTA ? DEL 2, Publicerad 21.08.07 
ÄR POSTMODERNISMENS SAMHÄLLSTEORI TROVÄRDIG ? DEL 1, Publicerad 21.05.29 
ÄR POSTMODERNISMENS SAMHÄLLSTEORI TROVÄRDIG ? DEL 2, Publicerad 21.06.05 
ÄR POSTMODERNISMENS SAMHÄLLSTEORI TROVÄRDIG ? DEL 3, Publicerad 21.06.13 
- Läs även artikeln "DET BREDA ANGREPPET PÅ SVERIGE" under rubriken B1.
VAD INNEBÄR EGENTLIGEN OCH HUR FUNGERAR IDENTITETSPOLITIK?, Publicerad 18.08.27

MARXISMENS NYA METOD ATT ANGRIPA DET FRIA SAMHÄLLET: IDENTITETSPOLITIK, Publicerad 18.04.18 bakom paywall i Contra nr. 2, 2018 

VAD INNEBÄR EGENTLIGEN POLITISK KORREKTHET (PK)?, Publicerad 18.03.20 

VILKET ÄR SAMBANDET MELLAN POSTMODERNISM, KULTURMARXISM, IDENTITETSPOLITIK OCH PK?, Publicerad 19.03.03

***

B1. SÄRSKILDA KOMPONENTER I POSTMODERNISM / KULTURMARXISM

Läs här:

FRÅGOR TILL MIN POSTMODERNA VÄN, Publicerad 20.11.14 

Läs även under rubriken D nedan artikeln ”VAD UTMÄRKER DEN POSTMODERNA MÄNNISKAN ?

DET BREDA ANGREPPET PÅ SVERIGE, Publicerad 20.02.15

DEN ONDSKEFULLA GODHETEN, Publicerad 19.02.01

UTNYTTJANDET AV KÄNSLOR I DAGENS POLITIK, Publicerad 19.12.01

- Läs även artikeln DAGENS SYN PÅ KÄNSLOR ÄR FÖRÖDANDEunder rubriken 2. ANDRA IDEOLOGIER:
1. LIBERTARIANISM 

KULTURMARXISMEN OCH SPRÅKET, Publicerad 19.12.07

HATET MOT OLIKHETER, Publicerad 18.12.14 

MANTRAT  ”ALLAS LIKA  VÄRDE ” ÄR ETT ANGREPP PÅ MÄNNISKORS   RÄTTIGHETER, Publicerad 18.11.26

BLUFFEN BAKOM ”ALLAS LIKA VÄRDE”, Publicerad 20.01.22

VÄRDEGRUNDSDEMOKRATI ÄR INGEN RIKTIG DEMOKRATI, Publicerad 19.10.26

POSTMODERNISMENS FELAKTIGA SYN PÅ HISTORIEN, Publicerad 21.01.29 ,
Publicerad senare i papperstidskriften.

ATT SKAPA OCH VARA OFFERPublicerad 19.11.20 

UPPDATERAD! MENA-INVÅNARE  INGA  OFFER FÖR VIT ÖVERHÖGHET OCH DOMINANS, Publicerad 18.08.30

ÄR VI SVENSKAR PRIVILIGIERADE ?, Publicerad 19.10.08 

NÅGRA  SVAGHETER I POSTMODERNISMEN, Publicerad 21.02.10

- Läs även artikeln ovan ” MENA-INVÅNARE INGA OFFER FÖR VIT ÖVERHÖGHET OCH DOMINANS”

- Läs även artikeln ”LÄNDER OCH CIVILISATIONER SKILJER SIG - OCH VISSA ÄR BÄTTRE!” under rubriken
6. UTVECKLINGSLÄNDER OCH U-HJÄLP. Artikeln berör frågan om u-länderna är offer för Väst

- Läs även artikeln ”KULTURMARXISM OCH UNGA KVINNOR” under rubriken D. ANNAN INVERKAN PÅ MÄNNISKAN

VÄNSTERNS MORALISKA UNDERSKOTT – ALLMÄN POLITIK, Publicerad 20.06.29 

VÄNSTERNS MORALISKA UNDERSKOTT – EKONOMIN , Publicerad 20.09.05

POLITISKA HÄDELSER 1 – orsakade av individens rätt till det egna livet , Publicerad 20.05.01

POLITISKA HÄDELSER 2 – orsakade av individens rätt till det egna livet, Publicerad 20.05.07 

POLITISKA HÄDELSER 3, Publicerad 20.05.20

DEN NYA RASISMEN I SVERIGE, Publicerad 19.02.24

- Läs även artikeln ”ÄLDRE VITA MÄN” under rubriken B4. KÖNSASPEKTER

- Läs även beträffande demokratibegreppet artikeln "VAD INNEBÄR EGENTLIGEN POLITISK KORREKTHET (PK) ?",
under rubriken A

- Läs även artikeln ”VEM ÄR DEN SANNA MOTSTÅNDAREN TILL RASISM ?” under rubriken 2 A2.

DE TVÅ RASISTERNA MARX OCH ENGELS , Publicerad 20.07.16

***

B2. KRITISK RASTEORI

Läs här: 

NY! 
KRITISK RASTEORI-DE GRUNLÄGGANDE TANKARNA BAKOM EN NY RASISM, Publicerad 21.08.28

NY! SÅ BLEV ANTIRASISMEN DEN NYA RASISMEN, Publicerad 21.12.08 

NY! SÅ BLEV ANTIRASISMEN DEN NYA RASISMEN, Publicerad 21.12.08

NY! GENOMSYRAS VÄSTVÄRLDEN AV RASISMPublicerad 21.10.10

NY! DEN POSTMODERNA RASISMEN ÄR DAGENS MODERNA RASISM, Publicerad 21.11.06 

NY! DEN KRITISKA RASTEORINS DESTRUKTIVA MÅL, Publicerad 21.11.22 

NY! VARFÖR VÄNSTERN NU AVSKYR FÄRGBLINDHETPublicerad 22.01.12 

NY! RASISMEN SOM EN DEL I KLASSKAMPEN, Publicerad 21.12.30

- Läs även i 1.B1: SVAGHETER I DEN KULTURMARXISTISKA SAMHÄLLSSYNEN DEL 4 KRÖNIKA:
RASISM I KULTURMARXISTISK ANDA

***

B3. MÄNNISKO- OCH SAMHÄLLSSYN

Läs här: 

NY! KULTURMARXISMENS KATASTROFALA MÄNNISKOSYN, Publicerad 22.01.23 

NY! SVAGHETER I DEN KULTURMARXISTISKA SAMHÄLLSSYNEN DEL 1 KRÖNIKA: POSTMODERNISMENS SYN PÅ INDIVIDEN OCH MÄNSKLIGHETENPublicerad 22.01.22 

NY! SVAGHETER I DEN KULTURMARXISTISKA SAMHÄLLSSYNEN DEL 2 POSTMODERNISMENS SYN PÅ MAKT OCH DEMOKRATIPublicerad 22.01.28

NY! SVAGHETER I DEN KULTURMARXISTISKA SAMHÄLLSSYNEN DEL 3 KRÖNIKA: VILKET ÄR POSTMODERNISMENS FRAMTIDA IDEALSAMHÄLLE, Publicerad 22.02.05 

NY! SVAGHETER I DEN KULTURMARXISTISKA SAMHÄLLSSYNEN DEL 4 KRÖNIKA: RASISM I KULTURMARXISTISK ANDA, Publicerad 22.02.12

***

B4. KÖNSASPEKTER

Läs här: 

EN LIBERTARIANSK SYN PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERINGEN I AKADEMINPublicerad 21.06.10 

POSTMODERNISTISKT JÄMSTÄLLDHETSARBETE SKADAR KVINNORNAS STÄLLNING I AKADEMIN,
Publicerad 21.07.17 

VILKEN ÄR POSTMODERNISMENS ARBETSMETODIK I AKADEMIN ? DEL 1, Publicerad 21.08.05 

VILKEN ÄR POSTMODERNISMENS ARBETSMETODIK I AKADEMIN ? DEL 2Publicerad 21.08.12 

FEMINISM OCH KULTURMARXISM, Publicerad 18.09.21

VAD ÄR TOXISK FEMINISM?, Publicerad 20.06.09 

MASKULINITET ÄR VIKTIG FÖR SAMHÄLLET, Publicerad 19.10.22  

ÄLDRE VITA MÄN, Publicerad 19.04.09

TRANSPERSONER OCH SPORT, Publicerad 19.04.25 

- Läs även artikeln ”KULTURMARXISM OCH UNGA KVINNOR” under rubriken D. ANNAN INVERKAN PÅ MÄNNISKAN

KONSEKVENSER AV KÖNSDYSFORI, Publicerad 20.03.09

***

C. TILLÄMPNINGAR PÅ ETT FLERTAL SAMHÄLLSOMRÅDEN

Läs här:

ANGREPPEN PÅ DEN VÄSTERLÄNDSKA CIVILISATIONEN, Publicerad 19.05.06 

VÄSTERLANDET HAR INGEN GRUND TILL SKAM, Publicerad 20.07.18 

DÄRFÖR ÄR SVENSKEN FRI FRÅN SKULDPublicerad 20.08.08 

SVENSKARNAS TACKSAMHETSSKULD ÄR MISSRIKTADPublicerad 20.08.15 

OBS! Återpublicerad på FRIDEBAT.SE, 20.10.19

ATT EXISTERA I EN LÅTSASVÄRLD, Publicerad 19.10.09

SVERIGE SOM ETT IDEOLOGISKT TRÄSK, Publicerad 19.10.18

SVENSKA KYRKAN OCH KULTURMARXISMEN, Publicerad 18.12.04 

ETT  FEGT  KULTURMANIFESTPublicerad 21.02.10 (med komplettering)

VILKET ÄR KULTURMARXISMENS SLUTRESULTAT?, Publicerad 20.07.13

- Läs även artikeln ”KULTURMARXISMEN OCH LIBERTARIANSK MORAL” under rubriken 2. ANDRA IDEOLOGIER: A. LIBERTARIANISM

- Läs ven artikeln ” DAGENS SYN PÅ KÄNSLOR ÄR FÖRÖDANDE” under rubriken 2. ANDRA IDEOLOGIER: A. LIBERTARIANISM

- Läs även artikeln ”VILKET ÄR LÄGET I KULTURKRIGET ?” under rubriken 4. SVENSK INRIKES- OCH UTRIKESPOLITIK

- Läs även artikeln ”KULTURKRIGET ÄR ETT KALLT INBÖRDESKRIG” under rubriken 4. SVENSK INRIKES- OCH UTRIKESPOLITIK

HUR ETT LAND KAN FÖRSTÖRAS DEL 1, Publicerad 21.04.10

HUR ETT LAND KAN FÖRSTÖRAS DEL 2Publicerad 21.04.13

NY! KULTURMARXISTER FÖRVÄNTAR SIG ATT LIVET ÄR PERFEKT, Publicerad 21.11.12,
"Epoch Times Sverige. Kultur" s. 8-9.

***

D. ANNAN INVERKAN PÅ MÄNNISKAN

Läs här:

DEN GODA VÄNSTERMÄNNISKAN, Publicerad 19.10.20  

VILKEN MÄNNISKA HAR VÄNSTERN SKAPAT ?, Publicerad 19.11.09

MÄNSKLIGA DRIVKRAFTER  SOM VÄNSTERN UTNYTTJAR, Publicerad 20.01.04 

VEM ÄR SVENSKEN?, Publicerad 19.04.29  

VAD UTMÄRKER DEN POSTMODERNA MÄNNISKAN?, Publicerad 20.09.19 

- Läs även artikel under rubriken 1 B1 FRÅGOR TILL MIN POSTMODERNA VÄN

ANDRAHANDSMÄNNISKAN  OCH  POLITISK  KORREKTHET, Publicerad 19.06.29

SNÖFLINGORNA, Publicerad  19.07.17

HUR EN SNÖFLINGA SMÄLTER, Publicerad 19.06.01 

KULTURMARXISM  OCH  UNGA KVINNOR, Publicerad 18.03.03 

ÄR VÅR CIVILISATION OCH VÅRT LAND DÖMT TILL UNDERGÅNG?, Publicerad 20.12.09

HUR SKADAR KULTURMARXISMEN MÄNNISKANS SJÄL?, Publicerad 21.03.09 

NÅGRA SÄTT PÅ VILKA KULTURMARXISMEN SKADAR MÄNNISKOR PSYKOLOGISKT, Publicerad 21.03.27
                                                                               

2. ANDRA IDEOLOGIER 

A1. LIBERTARIANISM, ALLMÄNT

Läs här:

VAD ÄR LIBERTARIANISM?, Publicerad 18.07.20

LIBERTARIANSKA PERSPEKTIV, Publicerad 20.02.08

VARFÖR VÄLJA  LIBERTARIANISM SOM LIVSSYN - 1. BAKGRUNDEN, Publicerad 20.01.11

VARFÖR VÄLJA  LIBERTARIANISM SOM LIVSSYN - 2. NÅGRA HUVUDPUNKTER, Publicerad 20.01.12 

VARFÖR VÄLJA  LIBERTARIANISM SOM LIVSSYN - 3. HUR BÖR MAN UTVECKLAS SOM MÄNNISKA ?, Publicerad 20.01.15

VARFÖR VÄLJA  LIBERTARIANISM SOM LIVSSYN - 4. NÅGRA VIKTIGA SAMHÄLLSMÅL ?,
Publicerad 20.01.18

VARFÖR VÄLJA  LIBERTARIANISM SOM LIVSSYN - 5. TÄNKANDET OCH KÄNSLOR, Publicerad 20.01.18

VARFÖR VÄLJA  LIBERTARIANISM SOM LIVSSYN - 6. ANSVAR OCH HANDLANDE, Publicerad 20.02.20

OBS! ARTIKLARNA "VARFÖR VÄLJA LIBERTARIANISM SOM LIVSYN" 1-6 FINNS PUBLICERADE I FÖLJD PÅ "LÄSTIPS"

NY! HANDLEDNING I ATT BLI EN FRIHETLIG MÄNNISKA - VILKEN ÄR DEN FRIHETLIGA MÄNNISKANS SITUATION IDAG ? DEL 1, Publicerad 21.09.11, Återpublicerad i FriDebatt.se

NY! HANDLEDNING I ATT BLI EN FRIHETLIG MÄNNISKA - INDIVIDEN OCH HENNES MEDVETANDE, DEL2, Publicerad 21.09.22, Återpublicerad i FriDebatt.se

NY! HANDLEDNING I ATT BLI EN FRIHETLIG MÄNNISKA - ATT BESTÄMMA SIN LIVSSYN, DEL 3,
Publicerad 21.10.17, Återpublicerad i FriDebatt.se

NY! HANDLEDNING I ATT BLI EN FRIHETLIG MÄNNISKA - FÖRVERKLIGA DINA MÅL, DEL 4,
Publicerad 21.11.04, Återpublicerad i FriDebatt.se

NY! HANDLEDNING I ATT BLI EN FRIHETLIG MÄNNISKA - DEN ETISKA FAKTORN, DEL 5,
Publicerad 21.12.05, Återpublicerad i FriDebatt.se

NY! HANDLEDNING I ATT BLI EN FRIHETLIG MÄNNISKA - SAMMANFATTNING, SAMT DET EGNA MEDVETANDET, DEL 6, Publicerad 22.01.10

NY! HANDLEDNING I ATT BLI EN FRIHETLIG MÄNNISKA - KÄNSLORNS INNEBÖRD, DEL 7, Publicerad 22.01.11

NY! HANDLEDNING I ATT BLI EN FRIHETLIG MÄNNISKA - ANSVAR FÖR ANDRA OCH FÖR SVERIGE, DEL 8,
Publicerad 22.01.12 

NY! HANDLEDNING I ATT BLI EN FRIHETLIG MÄNNISKA - VIKTIGA KOMPONENTER I EGENSYNEN,
DEL 9A
Publicerad 22.01.13

NY! HANDLEDNING I ATT BLI EN FRIHETLIG MÄNNISKA - YTTERLIGARE KOMPONENTER I EGENSYNEN, DEL 9B, Publicerad 22.01.14

NY! HANDLEDNING I ATT BLI EN FRIHETLIG MÄNNISKA -LIVSMÅL VÄRDIGA EN MÄNNISKA, DEL 10,
Publicerad 22.03.05

VAD BETYDER EGENTLIGEN INDIVIDUALISM?, Publicerad 19.06.15

DAGENS SYN PÅ KÄNSLOR ÄR FÖRÖDANDE, Publicerad 19.06.09 

Läs även artikeln ”UTNYTTJANDET AV KÄNSLOR I DAGENS POLITIK” under rubriken
1. POSTMODERNISM(PM)/KULTURMARXISM(KM): B 1. SÄRSKILDA KOMPONENTER I PM/KM.

KULTURMARXISMEN OCH LIBERTARIANSK  MORAL, Publicerad 19.02.07 

NATIONALSTATEN FÖDER FRIHETEN, Publicerad 20.04.18

DET LIBERTARIANISTISKA SANHÄLLET UTGÖR DEN BÄSTA MILJÖN FÖR MÄNNISKAN Publicerad 21.01.27 ,  Återpublicerad i Fri Debatt 21.02.04 

***

A1.1 GRUNDLÄGGANDE TEORI

Läs här:

NY! EN INDIVIDUALISTISK SYN PÅ MÄNNISKAN OCH HENNES LIV, Publicerad 22.03.14,
Återpublicerad i FriDebatt.se

NY! KRAVEN PÅ EN FRIHETLIG MÄNNISKA, Publicerad 22.03.28,
Återpublicerad i FriDebatt.se

NY! DET FINNS ETT STARKT BEHOV AV EN RATIONELL OCH HUMANISTISK SAMHÄLLSTEORI,
Publicerad 22.03.28,
 Återpublicerad i FriDebatt.se

NY! RÄTTEN TILL DET EGNA LIVET – EN FUNGERANDE OCH SUND KULTUR KRÄVER SJÄLVREALISERADE MÄNNISKOR MED RÄTT TILL SINA EGNA LIV, Publicerad 22.04.14

***

A2. TILLÄMPNINGAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT

Läs här:

HUR SKA MASSINDOKTRINERINGEN I SVERIGE ELIMINERAS?, Publicerad 20.02.12

- Läs även artikeln om massindoktrinering i 4A (4. SVENSK INRIKES- OCH UTRIKESPOLITIK, A. NÅGRA UTVECKLINGSFAKTORER AV BETYDELSE)

NÅGRA KOMPONENTER I EN FRIHETLIG UTRIKESPOLITIK, Publicerad 20.10.03 

NATIONALSTATEN FÖDER FRIHETEN, Publicerad 20.04.18

VEM ÄR EN GOD MÄNNISKA?, Publiceras 20.04.27

VILKEN GODHET ÄR VIKTIGAST?, Publicerad 20.06.27

VEM ÄR EN ANSVARSLÖS MÄNNISKA?, Publicerad 20.07.04 

VEM ÄR EN DÅLIG - ELLER KANSKE OND - MÄNNISKA?, Publicerad 20.07.25
- Läs även artikeln ”VAD UTMÄRKER DEN POSTMODERNA MÄNNISKAN?”  i sektionen 1D

VILKA ÄR LIBERTARIANISMENS VIKTIGASTE MÅL IDAG ?, Publicerad 20.04.15

LIBERTARIANSKA PERSPEKTIV, Publicerad 20.02.08

EN  KOMPONENT  I  EN LIBERTARIANSK INVANDRINGSPOLITIK, Publicerad 18.11.06 

Läs även artikeln  "NÅGRA UTRIKESPOLITISKA KONSEKVENSER AV MODERN SVENSK NATIONALISM"  under rubriken
4. SVENSK INRIKES- OCH UTRIKESPOLITIK": E. UTRIKESPOLITIK

- Läs även artikeln  TYGLA STATSMEDIA” under rubriken  7. MEDIA: A. MSM

- Läs även artikeln ”VARFÖR  DEN SVENSKA U-HJÄLPEN BÖR ELIMINERAS” under rubriken 6. UTVECKLINGSLÄNDER OCH U-HJÄLP

- Läs även artikeln  ”MENA-INVÅNARE  INGA  OFFER FÖR VIT ÖVERHÖGHET OCH DOMINANS” under rubriken
1. POSTMODERNISM (PM)/KULTURMARXISM(KM): B1. SÄRSKILDA KOMPONENTER  I  PM/KM

EN LIBERTARIANSK INVANDRINGSPOLITIK, Publicerad 20.06.04

VEM ÄR DEN SANNA MOTSTÅNDAREN TILL RASISM?,  Publicerad 20.10.17

***

B. ANDRA IDEOLOGIER OCH SYNSÄTT

B1. NATIONALISM

Läs här: 

VAD INNEBÄR FRIHETLIG NATIONALISM?, Publicerad 20.06.17

EN NY NATIONALISM TAR FORM I EUROPA, Publicerad 20.02.08

DEN NYA AMERIKANSKA NATIONALISMEN, Publicerad 20.03.07

- Läs även artikeln "NATIONALSTATEN FÖDER FRIHETEN" under rubriken A1.

KOMMER VI UPPLEVA INBÖRDESKRIG I VÄST?, Publicerad 20.05.02 

KOMMER VI UPPLEVA VÄPNAT POLITISKT VÅLD I EUROPA?, Publicerad bakom paywall 20.05.21 

- Läs även artikeln ”NATIONALSTATEN FÖDER FRIHETEN” ovan i sektion 2 A1.

- Läs även artikeln ” NÅGRA UTRIKESPOLITISKA KONSEKVENSER AV MODERN SVENSK NATIONALISM” nedan i sektion
4 E. UTRIKESPOLITIK

- Läs även artikeln ”DEN FRIHETLIGA RÖRELSENS UPPGIFT STÅR KLAR” nedan i 4 E. UTRIKESPOLITIK

***

B2. FASCISM

Läs här:

FASCISM ÄR EN UTVECKLING AV SOCIALISMEN, Publicerad 18.10.12

PÅ VILKET SÄTT ÄR DEN SVENSKA HÖGERN FASCISTISK, Publicerad 20.04.17

 

3. SVENSK INVANDRINGSPOLITIK

A. ORSAKER OCH KONSEKVENSER

Läs här:

HUVUDSKÄLET TILL DEN SVENSKA MASSINVANDRINGEN, Publicerad 18.01.15

VILKA NEGATIVA KONSEKVENSER ORSAKAR INVANDRARE FÖR SVENSKAR?, Publicerad 19.03.29

VAD HÄNDER NÄR DEN SVENSKA TRYGGHETEN HOTAS?, Publicerad 19.05.22 

VAD MEDFÖR MASSINVANDRINGEN?, Publicerad 19.06.17 

- Läs även artikeln ”EN KOMPONENT I EN LIBERTARIANSK INVANDRINGSPOLITIK” under rubriken
2. ANDRA IDEOLOGIER: 1. LIBERTARIANISM

- Läs även artikeln "MANTRAT "ALLAS LIKA VÄRDE" ÄR ETT ANGREPP PÅ MÄNNISKORS RÄTTIGHETER" under rubriken 1. POSTMODERNISM (PM)/KULTURMARXISM(KM): B1. SÄRSKILDA KOMPONENTER I POSTMONERNISM / KULTURMARXISM

- Läs även artikeln "BLUFFEN BAKOM ALLAS LIKA VÄRDE" under rubriken 1. POSTMODERNISM (PM)/KULTURMARXISM(KM): B1. SÄRSKILDA KOMPONENTER I POSTMONERNISM / KULTURMARXISM

***

B. DIVERSE PERSPEKTIV INKL DAGSPOLITISKA

Läs här:

MASSINVANDRINGEN - VÅR TIDS FRAMGÅNGSRIKA LÖNTAGARFONDSFÖRSLAG, Publicerad 18.03.29
i Nya Tider bakom paywall

ETT VARNANDE FÖREBUD, Publicerad 18.04.10 

ÄR JANUARIAVTALET DE BORGERLIGAS SJÄLVMORD?, Publicerad 19.01.21

***

C. KAN BESLUTSFATTARNA BESTRAFFAS ?

Läs här:

VAD HÄNDER NÄR DET VI MEST FRUKTAR HÄNDER?, Publicerad 19.06.26 i digitala
utgåvan av Nya Tider och publicerad i pappersformaten v.31.

BÄR INTE REGERINGEN ANSVARET ?, Publicerad 19.08.28

ATT STRAFFA FÖRRÄDARE: RÄCKER  SKADESTÅND?, Publicerad 19.09.26 

- Läs även sista avsnittet i artikeln ”KULTURKRIGET ÄR ETT KALLT INBÖRDESKRIG” under rubriken
4. SVENSK  INRIKES- OCH UTRIKESPOLITIK                                   

- Läs även pkt K. i artikeln Nr3”DAGENS PROBLEM OCH MORGONDAGENS HOT MOT SVERIGE” under rubriken
4. SVENSK INRIKES- OCH UTRIKESPOLITIK
 

  

4. SVENSK INRIKES- OCH UTRIKESPOLITIK

A. NÅGRA UTVECKLINGSFAKTORER AV BETYDELSE

Läs här:

VAD DREV SVERIGES UTVECKLING - NÅGRA VIKTIGA KRAFTER, Publicerad 19.06 

DET MISSLYCKADE SVERIGE, Publicerad 19.04.24

MASSINDOKTRINERINGEN I SVERIGE, Publicerad 19.12.02

Läs även "HUR SKA MASSINDOKTRINERINGEN I SVERIGE ELIMINERAS?"under rubriken 2. A2 TILLÄMPNINGAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT

VÅRA ELÄNDIGA ETABLISSEMANG, Publicerad 19.08.28 

POLITIKEN ATT KONSEKVENT SKAPA EN FALSK VERKLIGHET, Publicerad 19.08.15

ATT EXISTERA I EN LÅTSASVÄRLD, Publicerad 19.10.09

***

B. PROBLEM OCH HOT MOT VÅRT LAND

Läs här:

VIKTIGA HOT MOT SVENSK DEMOKRATI, Publicerad 18.10.31

Nr1. DAGENS PROBLEM OCH MORGONDAGENS HOT MOT SVERIGE, Publicerad 19.05.10 

Nr2. DAGENS PROBLEM OCH MORGONDAGENS HOT MOT SVERIGE , Publicerad 19.05.11 

Nr3. DAGENS PROBLEM OCH MORGONDAGENS HOT MOT SVERIGE, Publicerad 19.05.12  

ÄR VI I SLUTET AV RIKTIG SVENSK DEMOKRATI ?, Publicerad 19.11.23

***

C. DEN ALLMÄNNA UTVECKLINGEN UNDER 10-TALET

Läs här:

SVERIGES MARSCH MOT STUPET, Publicerad 18.09.17 

KOMMER VÄLFÄRDSSTATEN ATT DÖ?, Publicerad 19.03.22

VILKET ÄR LÄGET I KULTURKRIGET?, Publicerad 18.11.09

KULTURKRIGET ÄR ETT KALLT INBÖRDESKRIG, Publicerad 19.08.21 

VART LEDER ETT ALLT HÅRDARE KULTURKRIG?, Publicerad 20.04.24 

EN SVENSK LÄRDOM AV VALET AV KAVANAUGH, Publicerad 18.11.13 

PENSIONÄRERNA BÖR AGERA - NU!, Publicerad 19.05.21

SVERIGE SOM ETT IDEOLOGISKT TRÄSK, Publicerad 19.10.18

KONTANTERNA FÅR INTE FÖRSVINNA, Publicerad 19.09.20

DET ÄR DAGS ATT SLUTA RETIRERA – ETT ANNAT SVERIGE ÄR MÖJLIGT, Publicerad 19.12.14  

***

D. HUR KOMMER FRAMTIDEN ATT TE SIG ?

Läs här:

EN MOTREAKTION PÅ KULTURMARXISMEN KOMMER (EN MODELL FÖR
DEN NATIONALISTISKA RÖRELSENS UTVECKLING), Publicerad 19.09.12
 

ÄR VI I SLUTET AV RIKTIG SVENSK DEMOKRATI ?, Publicerad 19.11.23

KRAFTERNA SOM IDAG FRÄMST PÅVERKAR SVERIGE, Publicerad 20.01.11

***

E. UTRIKESPOLITIK

Läs här:

DEN FRIHETLIGA RÖRELSENS UPPGIFT STÅR KLAR , Publicerad 20.05.16 

NÅGRA UTRIKESPOLITISKA KONSEKVENSER AV MODERN SVENSK NATIONALISM, Publicerad 19.11.16

MUGABE OCH SOCIALDEMOKRATISK MORAL, Publicerad 19.09.24 

- Läs även artiklar under rubriken 6. UTVECKLINGSLÄNDER OCH U-HJÄLP

 

5. HYPOTESEN OM GLOBAL UPPVÄRMNING

Läs här:

HYPOTESEN CAGW: FORSKNINGEN OCH POLITIKEN, Publicerad 18.02.16 

HUR SKAPAS GLOBAL UPPVÄRMNING?, Publicerad 18.05.08 

GRETA - ETT VILSELETT BARN, Publicerad 19.04.01Återpublicerad i bl a ”Klimatupplysningen.se”

VAD HÄNDER NÄR KLIMATBLUFFEN HAVERERAR?, Publicerad 19.09.02 

VARFÖR EN FORSKARE FÖRKASTAR KLIMATPROGNOSERNA, Publicerad 19.10.11 

VILKA FÖLJDER HAR KLIMATHYSTERIN ?, DEL 1. , Publicerad 19.12.02

VILKA FÖLJDER HAR KLIMATHYSTERIN ?, DEL 2. , Publicerad 19.12.09

 

6. UTVECKLINGSLÄNDER OCH U-HJÄLP

Läs här:

BILDEN AV SLAVERIET MÅSTE NYANSERAS, Publicerad 20.01.22

LÄNDER OCH CIVILISATIONER SKILJER SIG - OCH  VISSA ÄR BÄTTRE, Publicerad 18.04.28

VARFÖR  DEN SVENSKA U-HJÄLPEN BÖR ELIMINERAS, Publicerad v.4/2018 

- Läs även artiklar "VÄSTERLANDET HAR INGEN GRUND TILL SKAM" och "ANGREPPEN PÅ DEN VÄSTERLÄNDSKA CIVILISATIONEN " i sektion 1 C. TILLÄMPNINGAR PÅ ETT FLERTAL SAMHÄLLSOMRÅDEN

- Läs även artikeln ”MENA-INVÅNARE  INGA  OFFER FÖR VIT ÖVERHÖGHET OCH DOMINANS” under rubriken
1. POSTMODERNISM (PM)/KULTURMARXISM(KM): B1. SÄRSKILDA KOMPONENTER  I  PM/KM 

- Läs även artikeln ”ÄR  VI  SVENSKAR  PRIVILIGIERADE? ” under rubriken
1. POSTMODERNISM (PM)/KULTURMARXISM(KM): B1. SÄRSKILDA KOMPONENTER  I  PM/KM                                                                    

- Läs even artikeln ”ÄLDRE  VITA  MÄN” under rubriken 1. POSTMODERNISM (PM)/KULTURMARXISM(KM):
B2. KÖNSASPEKTER.  

- Läs även artikeln ”KULTURMARXISM  OCH  UNGA KVINNOR” under rubriken 1. POSTMODERNISM(PM) /KULTURMARXISM(KM): D. ANNAN  INVERKAN PÅ MÄNNISKAN

 

7. MEDIA

A. MAINSTREAM MEDIA (MSM)

Läs här:

NÅGRA AV SÄTTEN PÅ VILKA MEDIA LJUGERPublicerad 18.02.14 bakom paywall i Nya Tider  

TYGLA STATSMEDIA, Publicerad 17.11.07

***  

B. SOCIALA MEDIA

Läs här:

BÖR FACEBOOKS CENSUR OCH UTRENSNINGAR AV POLITISKA MOTSTÅNDARE GODTAS?, Publicerad 18.03.31

YTTRANDEFRIHETEN PÅ SOCIALA MEDIER MÅSTE SKYDDAS MED LAGSTIFTNING, Publicerad 19.08.22

IT- JÄTTARNAS GLOBALA ÅSIKTSDIKTATUR MÅSTE STOPPAS, Publicerad 20.01.29

HUR SOCIALA MEDIA BÖR REFORMERAS, Publicerad 19.10.03 

 

8. UTBILDNING

Läs här:

ATT REFORMERA DEN SVENSKA SKOLAN (publiceras)

 

9. GLOBALA OCH REGIONALA ORGANISATIONER; GLOBALISM

A. EU

Läs här:

ATT REFORMERA EU, Publicerad 18.10.12 

DEMOKRATIN I EU ÄR HELT OTILLRÄCKLIG, Publicerad 19.03.14 

VARFÖR SKA SVERIGE INGÅ I THE UNITED STATES OF EUROPE (USE)?, Publicerad 19.05.14 

NÅGRA TENDENSER INFÖR EU-VALET, Publicerad 19.02.03  

HUR KULTURPERSONER FÖRSVARAR, ATT EU TAR ÖVER MAKTEN, Publicerad 19.03.06 

***

B. FN

Läs här:

FN - ETT HOT MOT NATIONALSTATERNA I VÄST, Publicerad 18.10.24 

ETT DEMOKRATIERNAS FÖRENTA NATIONER, Publicerad v.47 2018

VARFÖR SVERIGE BÖR LÄMNA FÖRENTA NATIONERNA, Publicerad 18.12.20 

FÖRENTA NATIONERNA HAR ALLTFÖR MÅNGA MOTBJUDANDE MEDLEMSSTATER, Publicerad 19.09.09 

***

C. DET INTERNATIONELLA ETABLISSEMANGET OCH GLOBALISMEN

Läs här:

DEN POLITISKA GLOBALISMEN - SVERIGES FRÄMSTA SAMHÄLLSFIENDE I, Publicering 19.01.15 

DEN POLITISKA GLOBALISMEN - SVERIGES FRÄMSTA SAMHÄLLSFIENDE II, Publicering 19.01.20 

Läs även artikeln:"DEN FRIHETLIGA RÖRELSENS UPPGIFT STÅR KLAR , Publicerad 20.05.16 i sektionen 4E under rubriken  UTRIKESPOLITIK

ETABLISSEMANGET OCH MOTSTÅNDET MOT TRUMP, Publicerad 19.04.26 

***

NY! D. DEN NYA VÄRLDSORDNINGEN (2021 -)

Läs här:

Se även artikeln VÅRT ÖSTROM HAR FALLIT, Publicerad 21.02.06 , i sektionen 11 A under rubriken ALLMÄN UTRIKES - OCH HANDELSPOLITIK

AKTÖRERNA BAKOM GLOBALISERINGSPOLITIKEN DEL 1, Publicerad 21.03.20 

DEN STÖRSTA BLUFFEN: HOTEN SOM PÅSTÅS KRÄVA EN VÄRLDSREGERING DEL 2, Publicerad 21.04.04

DE IDEOLOGISKA KRAFTERNA BAKOM DEN NYA VÄRLDS ORDNINGEN DEL 3, Publicerad 21.04.10

VÄGEN TILL HELVETET…UTAN GODA AVSIKTER DEL 4, Publicerad 21.04.24

HUR ARBETAR GLOBALISTERNA ? DEL 5, Publicerad 21.04.28

NY! FÖRETAGSJÄTTARNA SOM MÖJLIGGÖR EN TOTALITÄR SAMHÄLLSUTVECKLING DEL 6,
Publicerad 21.05.08
 

NY! VILKEN KONTROLL AV INDIVIDER I FRAMTIDEN ÄR OACCEPTABEL ? DEL 7, Publicerad 21.05.22 

***

10. ALLMÄN UTRIKESPOLITIK

A. KINA

Läs här:

SKA KINAS ALLT STARKARE STÄLLNING I VÄRLDEN ACCEPTERAS ?, Publicerad 18.10.23 

VÄSTS BÄSTA VÄGVAL GÄLLANDE KINA: ATT VÄLJA EN ”ICKE-MUNCHEN” POLITIK, Publicerad 18.10.25

ÄR KINA ETT HOT MOT VÄST?, Publicerad 19.06.06 

HUR BÖR KINA HANTERAS?, Publicerad 20.05.19

HANDELSPOLITIK FÖR DET ANDRA KALLA KRIGET, Publicerad 20.06.26 

KINAS SOCIALA VÄRDERINGSSYSTEM, Publicerad 18.12.14

MÅLMEDVETET KINA HAR UTNYTTJAT NAIVT VÄST I HANDELSEFRÅGAN, Publicerad 19.12.02 bakom paywall i Nya Tider v.48, 2019  och tillgänglig NU! 

- Läs nedan under rubrik (11.C) ytterligare flera artiklar om Kina.

***

B. ANDRA LÄNDER

Läs här:

MUGABE OCH SOCIALDEMOKRATISK MORAL, Publicerad 19.09.24

 

11. AMERIKANSK UTRIKES - OCH HANDELSPOLITIK

A. ALLMÄN UTRIKES - OCH HANDELSPOLITIK

Läs här:

VÅRT ÖSTROM HAR FALLIT, Publicerad 21.02.06

EN UTRIKESPOLITIK BASERAD PÅ MAGA, Publicerad 20.10.16 

USAs HANDELSPOLITIK, Publicerad 20.03.28

TRUMPs POLITIK (även handelspolitik), Publicerad 18.06.12 

USA OCH SLUTET PÅ NAFTA, Publicerad 18.09.04

***

B. RELATIONEN TILL RYSSLAND

Läs här:

USAs POLITIK MOT RYSSLAND,  Publicerad elektroniskt 18.12.07   

- Läs även i papperstformaten, Publicerad 19.06.14.

- Läs även ngt ändrad elektronisk version USAs POLITIK MOT RYSSLAND

***

C. RELATIONEN TILL KINA

Läs här:

USAs POLITIK MOT KINA (även handelspolitik)Publicerad 18.08.04

VAD HÄNDER MED HANDELSAVTALET KINA - USA?Publicerad 19.03.16 

VAD DRIVER USAs HANDELSPOLITIK GENTEMOT KINA?Publicerad 19.05.19

VAD GÄLLER KONFLIKTEN USA - KINA?, Publicerad 19.12.02

HUR KOMMER HANDELSKONFLIKTEN USA - KINA ATT UTVECKLAS?Publicerad 19.08.16  

- Läs även i sektionen 10A  HUR BÖR KINA HANTERAS? och HANDELSPOLITIK FÖR DET ANDRA KALLA KRIGET

***

D. RELATIONEN TILL EUROPA

Läs här:

TRUMPs HANDELSPOLITIK KOMMER TILL EUROPA, Publicerad 20.02.12

 

12. AMERIKANSK INRIKESPOLITIK

        

A. KUPPEN MOT TRUMP

Läs här:

1. VAD KÄMPADE TRUMP EMOT?Publicerad 18.10.06

2. HUR RÄDDADES HILLARY CLINTON SOM PRESIDENT - KANDIDAT?Publicerad 18.10.07

3. VALKAMPANJEN 2016Publicerad 18.10.10 

4. ANGREPPEN PÅ DEN BEGYNNANDE TRUMPADMINISTRATIONENPublicerad 18.10.13 

5. VEM LEDER KUPPEN MOT TRUMP?Publicerad 18.11.17


6. 
VAD HÄNDER NU EFTER KUPPENS MISSLYCKANDE?,  Publicerad 19.05.15

7. VAD ORSAKADE RUSSIAGATE?Publicerad 19.06.16 

8. RIKSRÄTT MOT FOLKVILJAN, Publicerad 19.11.26

- Läs även artikeln ”ETABLISSEMANGET OCH MOTSTÅNDET MOT TRUMP” under 9. GLOBALA OCH REGIONALA ORGANISATIONER; GLOBALISM: C. DET INTERNATIONELLA ETABLISSEMANGET OCH GLOBALISMEN

***

B. OLIKA VÄLJARGRUPPER OCH ORGANISATIONER

Läs här:

KOMMER SVARTA VÄLJA TRUMP?, Publicerad 20.09.23 

DE SVARTA AMERIKANERNA OCH DET DEMOKRATISKA PARTIET, Publicerad 18.18.27 

VAD HÄNDER POLITISKT I USA I HÖST ?, Publicerad 18.09.21
 

BLACK  LIVES  MATTER (BLM)

HUR VILSELEDDA KAN FÖRETAG TILLÅTA SIG VARA?Publicerad 20.11.04 

LÖGNERNA SOM OMGER BLM:S HELGON, Publicerad 20.10.24

DEN MARXISTISKA RÖRELSEN BLACK LIVES MATTER (BLM), Publicerad 20.10.08
Läs även artikeln "VEM ÄR EN SANNA MOTSTÅNDAREN TILL RASISM" under rubriken 2 A2 ( TILLÄMPNINGAR PÅ KORT OCH LÅNG SIKT)

ÄR JEXIT TROLIG I PRESIDENTVALET 2020 ?, Publicerad 19.09.08

BLACK  LIVES  MATTER - REDSKAP FÖR ATT INFÖRA SOCIALISM I USA, Publicerad 20.09.23 

***

C. VALKAMPANJER OCH VALRESULTAT

Läs här: 

VILKA DOMAR GÄLLANDE VALFUSK MÅSTE UTDÖMAS ?, Publicerad 20.12.12

VAD BETYDER TURBULENSEN RUNT USA-VALET DEL 1, Publicerad 20.12.15

VAD BETYDER TURBULENSEN RUNT USA-VALET DEL 2, Publicerad 20.12.19

VARFÖR VALFUSK SANNOLIKT SKETT I USA DEL 1 , Publicerad 20.12.03

VARFÖR VALFUSK SANNOLIKT SKETT I USA DEL 2, Publicerad 20.12.07

VARFÖR VALFUSK SANNOLIKT SKETT I USA DEL 3, Publicerad 20.12.09

ATT STYRA VALMASKINER TILL ÖNSKAT VALRESULTAT, Publicerad 20.11.30

DEN MJUKA STATSKUPPEN SOM BLEV EN VALKUPP, Publicerad 20.11.23 

DE UNDERBARA VALMASKINERNA I PRESIDENTVALET, Publicerad 20.11.19

HUR SKER VALFUSKET I USA ?, Publicerad 20.11.18 

VAD HÄNDER EFTER EN DEMOKRATISK VALSEGER I USA?, Publicerad 20.11.08   

USA-VALET 2020 KAN FORMA USA OCH VÄST I GENERATIONER, Publicerad 20.10.26

HUR UTFORMAS VALPROGNOSERNA OFTA I USA ?, Publicerad 20.10.22

D. ÖVRIGT

- Läs även artikeln ”EN SVENSK LÄRDOM AV VALET AV KAVANAUGH” under

rubriken 4. SVENSK INRIKES- OCH UTRIKESPOLITIK

NY! DEN DJUPA STATEN I USA, Publicerad 22.02.13