INNEHÅLLSFÖRTECKNING


INLEDNING
                                                                                                                                             

1. SAMHÄLLETS UTVECKLING                                                                                                            

Individen och samhället                                                                                                                            

Vad har då religionen betytt-några samhällsaspekter                                                               


2. SOCIALISMEN

Ideologins allmänna karaktär

Ekonomiska konsekvenser

Varför sker ekonomisk utveckling ?

Åter till frågan om mänskliga förklaringar

Levnadskonsekvenserna av ideologin

Vilka partier är socialistiska ?

Socialistiska slagord

Jämlikhet och solidaritet


3. STATSVÄLFÄRDSSTATEN (SVS)

Innebörden av SVS

Den mogna SVS

Växande svagheter i tvångsvälfärdsstaterna

Dagens brunskjortor, som vill styra oss

Yrkespolitikerna

Media

Några få av sätten, på vilka media ljuger

De sk kulturmänniskorna

De olika typerna av lågproduktiva individer

Vilka är statsvälfärdsmänniskans framträdande egenskaper ?

Den unga SVS-människan


4. KULTUR/NYMARXISM, POSTMODERNISM, POLITISK KORREKTHET

Kulturmarxismens (KMs) framväxt och innebörd

Postmodernism

Politisk korrekthet


5. HUR DEFORMERAT ÄR EGENTLIGEN SVERIGE ? NÅGRA YTTERLIGARE EXEMPEL

 1. Socialdemokratins långa misskötsel av ekonomin

 2. En psykiatrisk härdsmälta belyser läget inom SVS

 3. Den svenska invandringspolitiken
  3.1 Utvandringens orsaker
  3.2 Partiernas val av invandringspolitik
  3.3 Politiken under 2000-talet
  3.4 Konsekvenser för svenskar
  3.5 Små steg mot svensk leninism


6. DEN CIVILA VÄLFÄRDSSTATEN (CVS)

Utgångspunkten

En för Sverige ny politisk ideologi: libertarianismen

Sammanfattning: inträdet av den goda människan

Ett huvudhinder för det sanna välfärdssamhället

Statens roll

Den nuvarande opinionsarbetarindustrierna

Drogfrågan


7. ÖVERGÅNGEN TILL DEN CIVILA VÄLFÄRDSSTATEN

Hur genomföra förändringen ?

Arbetet som politiker

Politik, rättigheter och det offentligas ansvar

Värderingssektorn

Skolan

Högre undervisning

Arbetsmarknad och näringspolitik

Sjuk-och social vård/inkomsthjälp samt pensioner

Familjepolitik

U-hjälp

En libertariansk invandringspolitik för Sverige


8. HUR ÖVERVINNA DEN ELITSTYRDA GLOBALISMEN ?

1. Inledning

2. Nationalismens grund

3. Elitstyrd globalism-ett socialistiskt projekt

4. Steg (1) i globaliseringen: hur mycket frihandel ?

5. Steg (2) i globaliseringen: Europeiska Unionen (EU)

 1. En ödesdiger utveckling
 2. Ett nytt EU

6. Steg (3) i globaliseringen: Förenta Nationerna (FN)

 1. Ett FN kraftigt påverkat av diktaturer
 2. Ett exempel på FNs brister
 3. Demokratiernas Förenta Nationer

7. Steg (4) i globaliseringen: Global Uppvärmning

 1. Klimatforskningens bristande tillförlitlighet
 2. Politiseringen av frågan och påverkan på forskningen
 3. Vad händer om och när hypotesen förkastas ?

8. Steg (5) i globaliseringen: Den ekonomiska politiken i världen efter murens fall

 1. USA
 2. Euro-Europa
 3. Hur hindra upprepningen av felaktig ekonomisk politik: särskild lagstiftning
  för nya internationella brott
 4. Kina
 5. Allmän slutsats


9. Steg (6) i globaliseringen: Massinvandring

 1. Bakgrund
 2. EUs hantering av massinvandringen
 3. Att åtala politiker inför nationella domstolarAVSLUTNING
 


LITTERATURFÖRTECKNING