Dan Ahlmark -
u
tbildade sig vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och Stockholms Universitet, där han tog ekon. licentiat (enl. gamla ordningen) och jur.kand examen.

Dan arbetade i industriföretag i Sverige och utlandet och återgick senare till forskning vid HHS och deltidsarbete som strategikonsult.

I 1980 grundade Dan sitt eget företag, som han därefter arbetat i med avseende projekt gällande affärsutveckling, konkurrensstrategi och marknadsföring samt  styrelsearbete. 

Under mer än 25 år arbetade Dan även som föreläsare och lärare på Institutet för Företagsledning (IFL) på områdena Affärsutveckling/strategisk planering  mm.

Var tidigare aktiv inom höger/Moderata Samlingspartiet.

Läs mer om Dan Ahlmark

 

 

Mina artiklar

Jag har under de sista fem åren arbetat som medborgarjournalist och skrivit ett stort antal artiklar om olika politiskt intressanta ämnen (se nedan). De hade inledningsvis sin bakgrund i den bok jag 2017 publicerade om libertarianism - ”VAKNA  UPP! DAGS  ATT DÖ!” - men vars tankegångar jag nu kunde uttveckla och förfina i artikelform.

Dessutom gick jag sedan in på vissa helt nya områden. Den sammanhängande tråden i artiklarna är dock, att så gott som alla speglar ett frihetligt och libertarianskt synsätt.

Jag har därvid utnyttjat ett antal olika kanaler, vilka nästan samtliga ligger inom sfären "ALTERNATIVA MEDIA".

Traditionella media accepterar i huvudsak inte längre klart frihetliga artiklar och, självfallet, inte sådana, vars innehåll explocit uttrycker libertarianska åsikter. Den ideologin är ju inriktad på att radikalt omstöpa samhället och det mesta jag skriver är, troligen, stötande för etablissemanget i Sverige.

En kanal av traditionellt slag, som ändå tillåter viss öppenhet för frihetliga perspektiv, är Epoch Times, där jag som kronikör har skrivit ett antal artiklar. 

Andra kanaler, där jag publiserat mina artiklar är:
Nya Tider; Newsvoice; Nya Dagbladet; Det Goda Samhället; Contra; Frihetsportalen, mm.

Artikelsamlingen kan man hitta här

Min bok

I  ”VAKNA  UPP! DAGS  ATT DÖ!”  sammanfattas författarens syn på människors möjliga liv och samverkan i ett fritt samhälle och innehållet av en samhällsomdaning, som kan realisera det.

Bristerna i dagens samhälle - Statsvälfärdsstaten - beskrivs och författaren drar slutsatsen, att man kan och bör bygga ett betydligt bättre samhälle, som han kallar den Civila Välfärdsstaten.

Även i de fall dagens samhälle fungerar någorlunda hyggligt, är även då den viktiga - den avgörande - frågeställningen: Finns det inte ett bättre alternativ ?
Och det gör det - på område efter område.

Det bästa samhället präglas i mycket av en samhällsideologi, som kallas libertarianism, en åskådning, som verkligen på allvar hävdar människans individuella värde och därför ställer mycket långtgående krav på rättigheter och friheter för människor i de allra flesta  avseenden.

Det bildar basen för den Civila VälfärdsStaten. Samtidigt tar det samhället hand om alla, som verkligen inte klarar att sköta sig själva. Libertarianismen är en ytterst humanistisk ideologi, och ingen glöms bort i den libertarianska staten.

 

I boken ger författaren sin syn på historien och samhällsutvecklingen; på socialismen; på StatsVälfärdsStatens egenskaper; på den numera expansiva kulturmarxismen, som bl a gett oss extrem identitetspolitik på många områden och Politisk Korrekthet; och beskriver sedan hur det libertarianska samhället verkar och fungerar.

Genomgripande förändringar föreslås för bl.a. skatter och sociala system; invandringspolitik; media, skola och högre undervisning mm.

Avslutningsvis beskrivs det största hotet i framtiden mot libertarianska samhällen: en globalism styrd av internationella organisationer och eliter, och nödvändiga motåtgärder mot detta.


Några viktiga teser i "VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ!"

Boken

Aktuellt 


"De artiklar jag skrivit under åren 2018 - 2023 har berört många områden.

Ett antal behandlar aspekter av libertarianism medan andra artiklar bara berörs av denna filosofi (alternativt ideologi) på så vis, att mitt perspektiv alltid konsekvent och radikalt är frihetligt",- Dan Ahlmark, Författare.

Artiklar publiceras hos:

Epoch Times Sverige

Nya Tider

NewsVoice

Nya Dagbladet

Det Goda Samhället

Contra

Frihetsportalen

Boken ”Vakna upp! Dags att dö!” (Realia Förlag, 2017) kan beställas på nätet hos:

Kindle Store - Amazon.com

Bokfynd.nu

Deichman.no (norsk förlag)